HPV vaccin

Det finns över hundra olika typer av HPV, humant papillomvirus. Vissa typer kan orsaka kondylom i underlivet. Några typer av HPV kan ge cellförändringar som kan leda till cancer, framför allt i underlivet men även i mun- och analregionen. Genom att vaccinera sig kan man skydda sig mot vissa HPV-typer som orsakar cancer men även skydda sig mot kondylom.

HPV även för pojkar

HPV vaccination ingår i barnvaccinationsprogrammet för flickor som skyddar mot 4 typer av HPV. Flera länder har börjat erbjuda HPV vaccin även för pojkar. Genom att vaccinera pojkar mot HPV får de möjligheten att skydda sig mot HPV-infektioner, vilket kan minska deras risk för HPV-relaterad cancer och kondylom och dessutom kan smittspridningen minska.

Vaccination mot HPV

Ett nytt HPV-vaccin med bredare skydd är nu tillgängligt. Det nuvarande vaccinet som ingår i barnvaccinationsprogrammet för flickor skyddar mot 4 typer av HPV.

Individer mellan 9 till och med 13 år

Tvådosschema:  dos två 6 månader efter den första dosen.

Individer som är 14 år och äldre

Tredosschema: 0, 2, och 6 månader

 

Inför ditt besök      Våra mottagningar