Engerix och HBVaxPro vaccin

HBVaxPro och Engerix är båda olika vaccin mot hepatit B. En sjukdom som kan orsaka en allvarlig leverinflammation.

Hepatit B är en leverinflammation som smittar via blod och kroppsvätskor. Risk att smittas finns till exempel vid oskyddat sex, injicering, nålar, tatuering, piercing, eller vid olyckor eller sjukdomar som kräver blodtransfusioner. Sjukdomssymtomen kan komma flera månader efter att man har smittats och visa sig som t.ex. trötthet, feber, ledvärk eller illamående. Huden och ögonvitorna kan också bli gulfärgade som ett tecken på att levern inte fungerar som den ska. Anledningen till det senare är att levern inte förmår att rensa bort ett ämne som heter bilirubin, som då färgar huden gul.

Hos barn ses sällan några akuta symtom vilket kan göra att sjukdomen kan gå obemärkt förbi. Infektionen läker ofta ut av sig själv, men hos vissa kan den bli kronisk. Det medför en ökad risk för allvarlig leversjukdom som skrumplever och levercancer. Ca 257 miljoner människor runt om i världen lever med kronisk hepatit B, och levercancer är en vanlig dödsorsak i vissa länder där hepatit B är vanligt.

Ska du resa till Afrika, Asien och Latinamerika där sjukdomen är vanlig kan det vara en god idé att vaccinera sig innan resan. Det är också viktigt att skydda sig vid sex med en ny partner. Vaccinet ges i form av en injektion i överarmens muskel vid tre olika tillfällen under en ettårsperiod. Tidsspannet mellan dos ett och två är normalt en månad och därefter väntar man 6-12 månader innan man tar en tredje dos.  Har man blivit exponerad för viruset till exempel vid en känd stickskada eller annan exponering så kan man ta vaccinet efteråt för att minska risken att smittas, då enligt ett separat vaccinationsschema. Det finns ett kombinerat vaccin som innehåller både hepatit A och hepatit B, se twinrix.

Om vaccination      Våra mottagningar